รถเครนขนาด 35 ตัน

                  
Visitors: 100,171