รถเครนขนาด 35 ตัน

                  
Visitors: 95,856