รถเครนขนาด 35 ตัน

                  
Visitors: 87,820