หางพื้นเรียบ 12 เมตร

               
Visitors: 90,638