ผลงานบางส่วน

 บริษัท ชัยวัฒน์เครนเซอรืวิส แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด

รถเครนของเรามีเอกสารรับรองมาตรฐาน (ปจ.2) ทุกคัน พนักงานของขับรถของเราทุกคนก็เป็นผู้ชำนาญ

การขับรถมาเป็นเวลาหลายปี มีใบวุฒิบัตรรับรอง การฝึกอบรม  จึงมั่นใจได้ว่า บริษัทของเราได้รับใช้ท่าน

งานของท่าน จะออกมาดีมีคุณภาพแน่นอน


เพราะทีมงาน "นักยกเมืองชาละวัน"  ของเราคำนึงถึงความปลอดภัย ของลูกค้าเป็นสำคัญ  เราใส่ใจในเรื่อง

รายละเอียดของหน้างาน  เพื่องานของเราจะนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจร่วมกัน

Visitors: 100,168